ŽÁKOVSKÝ  LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDDOVÝ ZÁVOD 8. ročník

Pořadatel: Ski klub Pelhřimov ve spolupráci s DDM Pelhřimov

Termín: čtvrtek 25. 2. 2016

Místo: sjezdovka Křemešník

Disciplína: obří slalom, 2 kola

Kategorie: lyžařský závod:

6. – 7. ročník – dívky

6. – 7. ročník – chlapci

8. – 9. ročník – dívky

8. – 9. ročník – chlapci

snowboardový závod:

6. – 9. ročník – dívky

6. – 9. ročník – chlapci

Pokud se některá kategorie nenaplní alespoň na 3 závodníky, bude sloučena s jinou kategorií nebo zrušena!

Přihlášky: zasílejte nejpozději do 19. 2. 2016 do 16.00 hod 

na  e- mailskiklubpelhrimov@gmail.com v elektronické podobě (Počet startovních míst je omezen!)

 

Závodní kancelář: lyžařská chata nad dolní stanicí vleku

Informace: Ing. Jan Mikolášek (777191002)

Mgr. Martin Skořepa (724081218)

www.skiklubpelhrimov.cz

Startovné: 180,-Kč/závodník

(zahrnuje dopravu, permanentku na závody, volné lyžování a občerstvení)

Zdravotní služba: zdravotní sestra Nemocnice Pelhřimov

Ceny: Ceny budou předány prvním třem závodníkům v každé kategorii.

                           

Doprava: autobusem, zajišťuje pořadatel

ZŠ Krásovy domky, ZŠ Komenského a Gymnázium odjíždí z parkoviště od KD Máj, ZŠ Na Pražské a ZŠ Osvobození odjíždí z parkoviště u Sauny. ZŠ mimo Pelhřimov nastupují u KD Máj.

Časový pořad: 08.00            – odjezd autobusem z Pelhřimova (sraz v 7.45 h)

08.30            – příjezd na Křemešník, prezentace závodníků-

provedou vedoucí jednotlivých týmů škol v závodní

kanceláři

09.00            – zahájení, rozprava, výdej startovních čísel

09.20 – 9.45  – prohlídka tratě

10.00            – start prvního závodníka 1. kolo

11.30            ­- start prvního závodníka 2. kolo

13.15            – vyhlášení výsledků

13.30            – volné lyžování

14.30            – odjezd do Pelhřimova

Výzva:                               Podpořte tuto sportovní akci účastí žáků Vaší školy!                              

Různé: Dohled nad žáky zajišťuje vysílající škola.

Za souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte v závodě zodpovídá

vysílající škola.

Závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Každý závodník musí mít lyžařskou helmu!

Každá škola (pouze z Pelhřimova) zajistí 1 pomocníka na lyžích z řad žáků II. stupně.

Každá škola může nominovat max. 5 závodníků v každé lyžařské kategorii, max. 2 závodníky v každé snowboardové kategorii. V případě nenaplnění kapacity závodu (80 závodníků) může nominovat další závodníky z řad náhradníků v jednotlivých kategoriích! Ve snowboardových kategoriích se musí celkem přihlásit min. 5 závodníků. V jiném případě bude kategorie sloučená nebo zrušená!

Startovné se platí proti dokladu na místě.

V případě nepříznivého počasí bude včas oznámeno zrušení závodu.

Závod je zároveň kvalifikací na Lyžařské závody škol kraje Vysočina 8. a 10. 3. 2016 (více na www.skiklubpelhrimov.cz  a www.skivm.cz ).

Propozice Memoriál Pepy Šlaka 8.ročník 25.2

přihláška na Memoriál Pepy Šlaka SNOWBOARD

přihláška na Memoriál Pepy Šlaka LYŽE