Zveme všechny stávající členy a nové zájemce o členství ve Ski klubu Pelhřimov na členskou schůzi, která se koná 25. 11. 2016 od 18.30 h v pivnici v přízemí Na Čtyřce (dříve U Matějků).

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba pracovního předsednictva
3. Zpráva o činnosti klubu
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní a kontrolní komise
6. Různé (plán na sezonu 2017, lyžařské oblečení, závody, zájezdy, členské příspěvky…).
7. Diskuze
8. Návrh na usnesení členské schůze
9. Promítání snímků z minulé sezony

PLÁN SKI KLUBU PELHŘIMOV
PŘIHLÁŠKA ČLENA SKI KLUBU PELHŘIMOV
REKLAMNÍ LETÁK