schuze

Zveme všechny stávající členy a nové zájemce o členství v místním oddíle lyžování SKI Klub Pelhřimov na členskou schůzi, která se koná 22.11.2017 od 18:30 Hod. v místní pivnici přízemí restaurace Na Čtyřce (dříve U Matějků) Pelhřimov.

Žádáme Vás o zaplacení členských příspěvků na sezonu 2017-2018 přímo na schůzi nebo nejpozději do 24.11.2017 v prodejně MIKO-Papír (kancelářské a školní potřeby Jan Mikolášek, za Okresním soudem Pelhřimov). Po zaplacení členských příspěvků obdržíte průkazku SKI Klub Pelhřimov. V přihlášce je nutné vyplnit (Jméno, Příjmení, Bydliště, Rod.č., Tel. a E-mail).

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba pracovního předsednictva
3. Zpráva o činnosti klubu 2016-2017
4. Zpráva o hospodaření 2016-2017
5. Zpráva revizní a kontrolní komise
6. Různé, plán na sezonu 2017 -2018
(informace o jednotlivých činnostech, závody, zájezdy, členské příspěvky, atd.)
7. Diskuze ke Zprávám a Programu na sezónu 2017-2018
8. Návrh a schválení usnesení členské schůze
9. Promítání snímků z minulé sezony + volná diskuze

Jan Mikolášek, předseda SKI Klub Pelhřimov