PŘIHLÁŠKY A PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ SKI KLUB PELHŘIMOV

Vážení členové SKI Klub Pelhřimov, Vážení zájemci o nové členství, v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních dat známe pod zkratkou GDPR má povinnost náš oddíl si vyžádat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. S tím souvisí nová přihláška (viz příloha), kterou je nutné vyplnit a podepsat na přední i zadní straně. Přihlášku odevzdejte dle pokynů osobně Přečíst si víc oPŘIHLÁŠKY A PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ SKI KLUB PELHŘIMOV[…]