SKI Klub PE Logo

Vážení členové SKI Klub Pelhřimov, Vážení zájemci o nové členství,

v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních dat známe pod zkratkou GDPR má povinnost náš oddíl si vyžádat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. S tím souvisí nová přihláška (viz příloha), kterou je nutné vyplnit a podepsat na přední i zadní straně. Přihlášku odevzdejte dle pokynů osobně na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 nebo elektronicky ve formátu *.PDF na oddílový E-mail: skiklubpelhrimov@gmail.com. Dále došlo ke změně způsobu placení členských příspěvků, které musí být placeny pouze bezhotovostně (pokyny v příloze). Termíny placení jsou uvedené v příloze. Členství je platné pouze s vyplněnou přihláškou a zaplacenými členskými příspěvky.

S pozdravem Martin Skořepa

Výstřižek A

Pokyny k placení členských příspěvků: ZDE

Výstřižek B

Přihláška TJ Spartak Pelhřimov SKI Klub Pelhřimov: ZDE