schuze

Zveme všechny stávající členy a nové zájemce o členství v místním oddíle lyžování SKI Klub Pelhřimov na členskou schůzi, která se koná dne 16.11.2018 od 18:30 Hod. v místní pivnici přízemí restaurace Na Čtyřce (dříve U Matějků) Pelhřimov.

Informace ohledně zimní sezóny 2018 – 2019.

Kdo bude chtít být členem SKI Klub Pelhřimov v sezóně 2018-2019 a nezaplatil ještě čl. příspěvky (od letošní sezony pouze bezhotovostně na účet), musí je uhradit společně s vyplněnou přihláškou do 21.12.2018. Členské příspěvky: dospělý člen 1.000,- Kč, dítě bez tréninku 500,- Kč, dítě s tréninkem 800,- Kč. Na členské schůzi dne 16.11.2018 po zaplacení příspěvku a odevzdané přihlášce obdržíte členskou průkazku. Při uhrazení členského příspěvku až po termínu, tj. po 21.12.2018, bude z důvodu ztráty dotace od Města Pelhřimov členský příspěvek navýšen o částku 300,- Kč.

Kdo z dětí bude mít zájem o pravidelné středeční tréninky a výuku lyžování/snowboardu, přihlaste se na email skiklubpelhrimov@gmail.com do 21.12.2018. Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, ročník narození, tel. číslo, email, úroveň lyžařských/snowboardových dovedností (začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý).

Dále kdo se bude chtít zúčastnit alespoň jednoho závodu Lyžařského poháru Vysočiny v sezóně 2018-2019, zašlete jméno, příjmení, ročník narození, tel. číslo, email na skiklubpelhrimov@gmail.com do 21.12.2018. Ideální je se zúčastnit min 6 závodů z důvodu dotace MŠMT. Cestovné bude propláceno dle dohodnutých podmínek.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Zpráva o usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Volba mandátové, volební a revizní komise
 5. Zpráva o činnosti klubu, plán na novou sezonu
 6. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise
 7. Předání ocenění mladým závodníkům, čestné členství
 8. Volba členů výboru (navržení členové): Petr Kotrč, Michal Koutník, Jan Pech, Martin Skořepa, Petr Šlak;
  Volba předsedy (návrh): Martin Skořepa; místopředsedy (návrh): Petr Kotrč.
 9. Návrh na usnesení členské schůze
 10. Různé – možnost objednávky mikin, čepic a kombinéz s logem SKI Klub Pelhřimov, …
 11. Diskuze

Upozornění! Pokud budete mít jiné kandidáty na předsedu, místopředsedu a členy výboru, zašlete jména kandidátů s jejich souhlasem do 14.11.2018 na email skiklubpelhrimov@gmail.com.

Každý účastník členské schůze dostane po zaplacení členských příspěvků malý dárek.

Z důvodu objednání občerstvení a počtu míst v místní restauraci potvrďte svojí účast nebo neúčast na náš klubový E-mail: skiklubpelhrimov@gmail.com nejpozději do 15.11.2018!

SKOL!

Vedení SKI Klub Pelhřimov