SKI Klub PE Logo

POKYNY K PLACENÍ ČL.PŘÍSPĚVKŮ (VYDÁNÍ PRŮKAZEK)

Členské příspěvky:

Číslo účtu: 000019-3887200217/0100.

Variabilní symbol pro dospělé členy VS: 220

Variabilní symbol pro děti VS: 221

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy Jméno a Příjmení člena odd.lyžování SKI Klub Pelhřimov.

Není možné platit příspěvky hromadně jedním příkazem k úhradě za dospělé a děti zároveň.

Hlavním důvodem samostatné platby za člena je především rozdílný variabilní symbol VS.

Z důvodu projektu MŠMT je třeba, aby členové do 23 let věku zaplatili čl. příspěvky do 25.09.2019!!!

Zbylé příspěvky ostatních členů musí být uhrazeny nejpozději do termínu 15.12.2019!!!

Po tomto termínu se výše členského příspěvku  automaticky navyšuje o 300 Kč.

Na požádání bude vydáno potvrzení o úhradě čl. příspěvků.

Průkazky budou vydávány po zaplacení členských příspěvků a předávány budou v místě: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 nebo na členské schůzi. Termín a čas bude sdělen prostřednictvím našeho E-mail: skiklubpelhrimov@gmail.com nebo bude uveden na našich stránkách odd.lyžování www.skiklubpelhrimov.cz.

S pozdravem Martin Skořepa

 

Výstřižek A

Pokyny k placení členských příspěvků: ZDE

Výstřižek B

Přihláška TJ Spartak Pelhřimov SKI Klub Pelhřimov: ZDE

Přihláška na tréninky SKI Klub PE výuka, tréninky 2019-2020: ZDE