Zveme všechny stávající členy a nové zájemce o členství v místním oddíle lyžování SKI Klub Pelhřimov na členskou schůzi, která se koná dne 21.11.2019 od 18:00 Hod. v salónku restaurace Na Čtyřce (dříve U Matějků) Pelhřimov.

Informace ohledně zimní sezóny 2019 – 2020.

Kdo bude chtít být členem SKI Klub Pelhřimov v sezóně 2019-2020 a nezaplatil ještě čl. příspěvky (od letošní sezony pouze bezhotovostně na účet), musí je uhradit společně s vyplněnou přihláškou do 21.12.2019. Členské příspěvky: dospělý člen 1.000,- Kč, dítě bez tréninku 500,- Kč, dítě s tréninkem 800,- Kč. Na členské schůzi dne 21.11.2019 po zaplacení příspěvku a odevzdané přihlášce obdržíte členskou průkazku. Při uhrazení členského příspěvku až po termínu, tj. po 21.12.2019, bude z důvodu ztráty dotace od Města Pelhřimov členský příspěvek navýšen o částku 300,- Kč.

Kdo z dětí bude mít zájem o pravidelné středeční tréninky a výuku lyžování/snowboardu, přihlaste se na email skiklubpelhrimov@gmail.com do 21.12.2019. Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, ročník narození, tel. číslo, email, úroveň lyžařských/snowboardových dovedností (začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý).

Dále kdo se bude chtít zúčastnit alespoň jednoho závodu Lyžařského poháru Vysočiny v sezóně 2019-2020, zašlete jméno, příjmení, ročník narození, tel. číslo, email na skiklubpelhrimov@gmail.com do 21.12.2019. Ideální je se zúčastnit min 6 závodů z důvodu dotace MŠMT. Cestovné bude propláceno dle dohodnutých podmínek.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Volba pracovního předsednictva
  3. Zpráva o usnášeníschopnosti členské schůze
  4. Zpráva o činnosti klubu, plán na novou sezonu
  5. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise
  6. Předání ocenění mladým závodníkům, čestné členství
  7. Návrh na usnesení členské schůze
  8. Různé – možnost objednávky softshellových bund, čepic a kombinéz s logem SKI Klub Pelhřimov, …
  9. Diskuze

Z důvodu objednání občerstvení a počtu míst v místní restauraci potvrďte svojí účast nebo neúčast na náš klubový E-mail: skiklubpelhrimov@gmail.com nejpozději do 10.11.2019!

SKOL!

Vedení SKI Klub Pelhřimov