SKI Klub PE Logo

POKYNY K PLACENÍ ČL.PŘÍSPĚVKŮ (VYDÁNÍ PRŮKAZEK 2020/2021)

Členské příspěvky:
Dospělý: 1.000,-Kč
Dítě: 500,- Kč + Trénink/výuka: 500,- Kč

Platební údaje:
Číslo účtu: 000019-3887200217/0100.
Variabilní symbol pro dospělé členy VS: 220
Variabilní symbol pro děti VS: 221

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy Jméno a Příjmení člena odd.lyžování SKI Klub Pelhřimov.

Není možné platit příspěvky hromadně jedním příkazem k úhradě za dospělé a děti zároveň.

Hlavním důvodem samostatné platby za člena je především rozdílný variabilní symbol VS.

Z důvodu projektu MŠMT je třeba, aby členové do 23 let věku zaplatili čl. příspěvky do 25.09.2020!!!

Zbylé příspěvky ostatních členů musí být uhrazeny nejpozději do termínu 15.12.2020!!!

Po těchto termínech (25.09.2020 a 15.12.2020) se výše čl.příspěvku  automaticky navyšuje o 500 Kč!!!
Počet účastníků na Trénink/výuku je omezen (O zařazení rozhoduje pouze výbor SKI Klub Pelhřimov)!!!

Na požádání bude vydáno potvrzení o úhradě čl. příspěvků.

Průkazky budou vydávány po zaplacení členských příspěvků a předávány budou v místě: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 nebo na členské schůzi. Termín a čas bude sdělen prostřednictvím našeho E-mail: skiklubpelhrimov@gmail.com nebo bude uveden na našich stránkách odd.lyžování www.skiklubpelhrimov.cz.

SKI Klub Pelhřimov připravuje novou lyžařskou sezónu 2020/2021:

1. Pohybovou a koordinační aktivitu v tělocvičně (Říjen-Prosinec) 1x týdně
2. Trénink na Křemešníku (lyžování, snowboard) 1x týdně
3. Volné lyžování  Křemešník (Leden-Březen) 1x týdně

4. Závodní činnost účast na závodech LPV a APV (Lyžařský a Alpský pohár Vysočiny)
5. Zájezdy do tuzemských i zahraničních lyžařských středisek dle aktuálních sněhových podmínek

V průběhu Září 09/2020 budeme doplňovat členskou základnu!!!

S pozdravem Martin Skořepa

Pokyny k placení členských příspěvků: ZDE

Výstřižek B

Přihláška TJ Spartak Pelhřimov SKI Klub Pelhřimov: ZDE

Přihláška na tréninky SKI Klub PE výuka, tréninky 2020-2021: ZDE